Metoda Ackermana

Jest jedną z najbardziej kompletnych metod terapeutycznych.

Została opracowana ponad 40 lat temu w Instytucie Medycyny Alternatywnej w Sztokholmie przez dr P.W. Ackermanna. Autor wypracował doskonale sprawdzający się system diagnostyki i zarazem terapii kręgosłupa i stawów obwodowych. W swojej terapii zakłada On, iż większość dolegliwości bólowych pochodzących z naszego układu ruchu, a szczególnie rejonu kręgosłupa ma charakter odwracalny.

Sama terapia opiera się o precyzyjne zdiagnozowanie przyczyny dolegliwości i zadziałania dokładnie w ściśle określonym miejscu, czyli zablokowanym segmencie kręgosłupa, który powodował dolegliwości.

Metoda wymaga zastosowania szeregu technik oscylacyjnych, mobilizacyjnych oraz manipulacji (powszechnie nazywanych nastawianiem kręgosłupa). Szczególną uwagę poświęca się symetrii miednicy traktując ją jako jeden z najważniejszych elementów wpływających na statykę naszego ciała.

Przy zastosowaniu metody dr Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.