Kompleksowa terapia kręgosłupa wg. koncepcji osteopatycznej

Osteopatia jest to system leczenia manualnego mający na celu usunięcie przyczyny dolegliwości uwzględniając cały organizm pacjenta.

Stosuje się tu działania w oparciu o trzy filary:

  • strukturalny (mięśniowo-szkieletowy)
  • wisceralny/trzewny (jama brzuszna, narządy wewnętrzne)
  • czaszkowo-krzyżowy (czaszka, kość krzyżowa, płyn mózgowo-rdzeniowy oraz ich połączenie)

W terapii wykorzystuje się szereg technik takich jak: techniki powięziowe, nasłuchowe, relaksacje, oscylacje, mobilizacje czy manipulacje stawowe.